Board members

Authorization

ANDRIY KONECHENKOV, Chairman of the Board

MARYNA HRITSYSHYNA, Law Firm Sayenko Kharenko

YURIY ZHABSKYY

MAXYM KOZITSKIY, ECO OPTIMA LLC

LOIC LERMINIAUX, GURIS

Andrii NEMCHENKO, SyvashEnergoProm LLC

ALEXANDER PODPRUGIN, Head of corporate support department DTEK Renewables

MYKOLA SAVCHUK, GRESA GROUP LLC

ANDRIY SERGIENKO, Management Company Wind Parks of Ukraine LLC

RUSLAN SOUCHUK, Vindkraft Ukraine LLC

VIKTORIYA SYROMYATOVA, Wind Power, LLС (DTEK Renewables)

GALYNA SHMIDT, UWEA LLC