Library

Authorization

Legislation

NEURC's Resolution “On Approval of Changes to the Model Purchase Contracts between State Enterprise “Enerhorynok” and Business Entity that Produces Electricity Using Alternative Energy Sources” № 2934 dd 10.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

10.12.2015                   № 2934

 

Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314, що додаються.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості України                                 В.Демчишин

 

Голова Державної регуляторної служби України                                           К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

10.12.2015 № 2934

 

Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

1. У статті 2:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. ВАД зобов'язується продавати, а ДПЕ зобов'язується купувати вироблену електроенергію в точках поставки – на межі балансової належності електричних мереж, що визначені в Актах розмежування балансової належності електричних мереж (додаток 3 до цього Договору). При цьому, у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії, визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Точки обліку електричної енергії наведені в додатку 1 "Перелік місць установлення приладів та систем розрахункового обліку". У разі змін у схемі обліку Сторони вносять відповідні зміни до додатків 1 та 2 до цього Договору.";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. ВАД продає ДПЕ електроенергію за встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 173 Закону України "Про електроенергетику".";

3) пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.5 вважати пунктом 2.4.

2. У статті 8:

1) пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. У випадку введення надзвичайної ситуації в ОРЕ Сторони керуються відповідною постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  щодо введення надзвичайної ситуації в ОРЕ.";

2) пункт 8.12 виключити.

3. У статті 10 слова та знаки "Погоджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (протокол засідання від ____________ №_____) Голова НКРЕ" виключити.

 

Директор Департаменту із

Регулювання відносин у сфері енергетики                                        К.Сушко