РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІТРОТУРБІН

Авторизація

РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІТРОТУРБІН

РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІТРОТУРБІН

Незалежні аналітики, які працюють у галузі вітроенергетики, спільно з фахівцями Wind Energy Update, Сполучене Королівство, провели дослідження в області витрат з експлуатації та обслуговування вітротурбін та факторів, що впливають на вартість цих робіт. Зокрема, були досліджені витрати з експлуатації та обслуговування вітротурбін, заплановані інвесторами й операторами вітротурбін на найближчі роки, а також можливість зниження цих статей витрат.

У результаті аналізу даних, отриманих від більш ніж 100 операторів та постачальників запчастин, у «Звіті з експлуатації та обслуговування в вітроенергетиці», робиться висновок про те, що середня вартість експлуатації та обслуговування (O&M) складає приблизно 0.027 центів США за 1кВт∙год або 0.019 євро центів за 1кВт∙год.

Ці цифри можуть здатися невисокими, проте для прибуткової роботи ВЕС враховується кожний цент. В якості доказу вищесказаного у звіті наводиться думка операторів ВЕС, які вважають, що «поліпшення показників з експлуатації та обслуговування всього на 1% приведе, зрештою, до значної різниці в розрахунках».

Основні висновки, наведені у Звіті:
• 79% вітротурбін все ще працюють по гарантії. В майбутньому ситуація зміниться. 
• Реальна вартість експлуатації та обслуговування в два чи три рази перевищує початкові цифри. На сьогодні в США – найбільшому вітроенергетичному ринку в світі – витрати з обслуговування та експлуатації є найбільш високими. 
• Існує різниця в мінус 21% між запланованою та реальною рентабельністю інвестованого капіталу. Подібна слабка рентабельність вітроенергетичних активів найчастіше пояснюється різницею у виробленні електроенергії та витратах з експлуатації та обслуговування вітротурбін.
• До недавнього часу спостерігалася тенденція зниження витрат з експлуатації та обслуговування. Така ситуація пояснюється загальною тенденцією до збільшення розмірів ВЕС, Такая ситуация объясняется общей тенденцией к увеличению размеров ВЭС, повышению эффективности проведения широкомасштабных работ и расширением ремонтной базы. 
• Витрати з обслуговування та експлуатацію вітротурбін за весь «життєвий» цикл турбіни в цілому схильні до підвищення. Фактично, за 20-річний період експлуатації вітротурбіни, збільшення цих витрат можливе, в середньому, на 253%. 
• Середня вартість експлуатації та обслуговування складає 0.027 центів США або 0.019 євроцентів за 1кВт∙год. 
• Особлива увага в галузі наукових розробок та досліджень в вітроенергетичній промисловості приділяється питанню надійності редукторів. Багато редукторів, розроблених на 20-річний термін служби, виходять з ладу після 6-8 років експлуатації. 
• Висока вартість експлуатації та обслуговування, яку асоціюють з редукторами, генераторами, трансмісіями та лопатями – явище універсальне для усіх виробників вітротурбін.

Не викликає подиву той факт, що основна частина роботи в галузі технологічних розробок та досліджень сфокусована саме на таких основних та дорогих компонентах вітротурбін, як генератори, лопаті та редуктори.

«Редуктори все ще залишаються Ахіллесовою п’ятою вітроенергетичної промисловості, витрати з їх ремонту можуть доходити до 500,000 доларів США через високу вартість запасних частин, кранів (які можуть коштувати 75,000-100,000 доларів США), контрольного тестування, повторного запуску та втрати вироблення електроенергії через простій».

Червень, 2010

www.windenergyupdate.com/reports