Бібліотека

Авторизація

Законодавство

Постанова НКРЕКП “Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом” № 641 від 26.04.2019 (Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та Типовий договір про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом та Методика формування кошторису гарантованого покупця)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.04.2019                    № 641

 

Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, що додається.

2. Затвердити Методику формування кошторису гарантованого покупця, що додається.

3. Затвердити Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що додається.

4. Затвердити Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, що додається.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314 «Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» (зі змінами).

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 квітня 2017 року № 472 «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії  – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)».

7. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше  дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», крім пунктів 3 та 4 цієї постанови та глав 2, 3 та 13 Порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                  О.Кривенко

 

Порядок, Методику та Типові договори див. тут.