Бібліотека

Авторизація

Законодавство

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” № 2628 — VIII від 23 листопада 2018 року

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” № 2628 — VIII від 23 листопада 2018 року

 

60. У розділі XX “Перехідні положення”:

у пункті 64:

цифри “2018” замінити цифрами "2022";

доповнити словами "а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД";

у пункті 65:

після слів “імпорту обладнання” доповнити словами “та комплектуючих”;

 

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року,

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

2) у статті 14 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1):

назву після слова “надання” доповнити словами “та використання”;

частину другу доповнити реченням такого змісту: "На землях, віднесених до категорії земель, визначених пунктом “ж”(землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення) частини першої статті 19 Земельного кодексу України, можуть розміщуватися об’єкти альтернативної енергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів), незалежно від цільового призначення таких земельних ділянок”.

 

* * *

Після набрання чинності Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” № 2628 — VIII від 23 листопада 2018 року (надалі Закон № 2628 — VIII) будівництво ВАД дозволене не лише на землях, визначених як “землі енергетики”, а й на землях, віднесених до загальної категорії “землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». Іншими словами, Законом № 2628 — VIII дозволяється будівництво ВАД на земельних ділянках з іншим офіційним цільовим призначенням в рамках вищезазначеної категорії (наприклад на землях промисловості) без необхідності зміни цільового призначення земель.

 

З 1 січня 2019 року до 31 грудня 2022 року Закон № 2628 — VIII звільняє від оподаткування ПДВ в Україні, серед іншого, імпортоване обладнання для ВЕС, яке віднесене до таких категорій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД):

вiтроенергетичнi електрогенераторнi установки (код УКТ ЗЕД 8502 31 00 00); та

трансформатори з рідким діелектриком потужністю понад 10 000 кВхА (код УКТ ЗЕД 8504 23 00 00).

 

Для звільнення від оподаткування ПДВ віднесення імпортованого обладнання для ВЕС до цих кодів за УКТ ЗЕД має бути підтвердженим митними органами України.