Бібліотека

Авторизація

Законодавство

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії” № 514 - VIII від 04.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо

забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії

з альтернативних джерел енергії

 

 Верховна Рада України постановляє:

 

 I. Внести зміни до таких законів України:

 

 1. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):

 

 1) у статті 1:

 

 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

 

 "виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України".

 

 У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятдесят п’ятим;

 

 в абзаці сорок другому слово "органом" замінити словом "суб’єктом";

 

 2) у статті 12:

 

 абзац третій частини другої виключити;

 

 частини третю та четверту виключити;

 

 3) у статті 15:

 

 а) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:

 

 "Оптовий ринок електричної енергії України у кожному розрахунковому періоді зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та здійснювати повну оплату вартості електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов’язані купувати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними цією статтею.

 

 Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

 

 б) у першому реченні частини сьомої слово "орган" замінити словом "суб’єкт";

 

 4) у статті 17-1:

 

 а) у частині першій слова "за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених цим Законом" виключити;

 

 б) частину другу виключити;

 

 в) частину четверту доповнити словами "для кожного виду альтернативного джерела енергії";

 

 г) частину шосту викласти в такій редакції:

 

 "Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу";

 

 ґ) у частині сьомій слова "газ, що утворюється" замінити словом "газ";

 

 д) у частинах восьмій та дев’ятій слова "визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)" виключити;

 

 е) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

 

 "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру для приватних домогосподарств".

 

 У зв’язку з цим частини десяту - дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - двадцятою;

 

 є) у частині одинадцятій слова "визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації)" виключити;

 

 ж) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

 

 "Зелений" тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії".

 

 У зв’язку з цим частини дванадцяту - двадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - двадцять першою;

 

 з) частину тринадцяту викласти в такій редакції:

 

 "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

 

 

 

 

Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

 

по 31.03.

2013 включно

з 01.04.

2013 по 31.12.

2014

з 01.01.

2015 по 30.06.

2015

з 01.07.

2015

по

31.12.

2015

з 01.01.

2016

по

31.12.

2016

з 01.01.

2017

по

31.12.

2019

з 01.01.

2020

по

31.12.

2024

з 01.01.

2025

по

31.12.

2029

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт

 

 

1,20

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт     

 

 

 

1,40

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт     

 

 

2,10

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт      

 

 

-

 

1,20

 

1,08

 

1,08       

 

0,96          

 

0,84

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт

 

-

 

 

1,40

 

1,26

 

1,26

 

 

1,12

 

 

0,98

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше

 

-

 

2,10

 

1,89

 

1,89

 

1,68

 

1,47

 

для електроенергії, виробленої з біомаси   

 

 

2,30

 

 

2,30

 

2,07

 

2,30

 

2,07

 

1,84

 

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

2,07

2,30

2,07

1,84

 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики

 

8,64

 

6,30

 

5,67

 

 

3,15

 

2,97

 

2,79

 

2,51

 

2,23

 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт

 

 

 

8,28

 

 

6,48

 

 

5,83          

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт

 

 

7,92

 

 

6,66           

 

 

 

5,99

 

 

-

 

 

-

 

 

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд

 

-

 

-

 

-

 

3,35

 

3,20

 

3,04

 

 

2,74

 

2,43

 

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт

 

 

-

 

 

6,66

 

 

5,99

 

 

3,72

 

 

 

3,53

 

 

3,36

 

 

3,02

 

 

2,69

 

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт    

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

2,16

 

 

1,94

 

 

1,73

 

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

 

2,16

 

3,60

 

 

3,24

 

3,24

 

 

2,92

 

 

2,59

для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями

 

2,16

 

2,88

 

2,59

 

 

2,59

 

 

2,33

 

2,07

 

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

 

2,16

 

2,16

 

 

1,94

 

1,94

 

 

1,75

 

1,55

для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії     

 

 

-

 

-

 

-

 

2,79

 

2,51

 

2,23";

 

 

 и) після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

 

 "Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації".

 

 У зв’язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять першу вважати відповідно частинами п’ятнадцятою - двадцять другою;

 

 і) частину сімнадцяту після слів "для суб’єктів господарювання" доповнити словами "та приватних домогосподарств";

 

 ї) частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту викласти в такій редакції:

 

 "Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.

 

 До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 17-3 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств";

 

 й) частину двадцять першу викласти в такій редакції:

 

 "Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами";

 

 к) частину двадцять другу виключити;

 

 5) у статті 17-2:

 

 а) частину четверту викласти в такій редакції:

 

 "Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання";

 

 б) частини шосту - дев’яту виключити;

 

 6) статтю 17-3 викласти в такій редакції:

 

 "Стаття 17-3. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

 Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

 

 Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою, у визначених цим Законом відсотках, доплатою до "зеленого" тарифу, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

 

 Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рівнів використання обладнання українського виробництва:

 

Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, %

Рівень використання обладнання українського виробництва, %

5

30

10

50

 

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об’єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразі національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру "зеленого" тарифу.

 

 Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

 Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.

 

 Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник цього елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання становлять:

 

 а) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Лопаті          

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама        

20

Разом по об’єкту

100

 

б) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Фотоелектричні модулі

40

Система кріплень фотоелектричних модулів        

15

Інверторне обладнання

15

Системи акумуляції енергії        

15

Трекерні системи

15

Разом по об’єкту

100

 

в) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

 

            Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Котел

25

Турбіна (паровий двигун)

25

Генератор

15

Мережеві насоси /водопідігрівачі

10

Димососи та вентилятори

5

Система подачі палива

5

Система газоочищення

5

Система водопідготовки

5

Градирні / конденсатори пари

5

Разом по об’єкту

100

 

 г) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Реактори анаеробного зброджування

35

Міксери реакторів анаеробного зброджування

10

Газодувки

5

Системи підготовки біогазу

15

Когенераційні установки

35

Разом по об’єкту

100

ґ) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та захоронення відходів:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Система видобутку, збору, подачі газу           

35

Компресори

5

Система осушки газу

10

Система очистки газу

15

Когенераційні установки/ генератори/турбогенератори

35

Разом по об’єкту

100

 

 

 д) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:  

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Турбіна

30

 

Генератор /комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)

30

 

Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

15

 

Система збудження генератора

10

 

Регулятор швидкості /привід регулятора швидкості

10

Система автоматичного регулювання

 

5

 

Разом по об’єкту

100

 

 

 

 е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

 

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Свердловина та гирлове обладнання

 

30

 

Турбіна

5

 

Генератор

5

 

Головний щит управління генератором

15

 

Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару

10

 

Теплообмінник охолодження теплового носія

30

Система автомагнітного регулювання

5

Разом по об’єкту

100.

 

 Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи";

 

 7) у тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики"