Новини

Авторизація
01.10.2021

100% ПОГАШЕННЯ БОРГУ ДП “ЕНЕРГОРИНОК” ПЕРЕД ВИРОБНИКАМИ З ВДЕ

Фундаментальні зміни в енергетичній галузі відбулись першого липня 2019 року, коли, відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”, здійснився перехід до нової моделі ринку електричної енергії, яка докорінним чином відрізняється від попередньої моделі, де функцію єдиного оптового покупця виконувало ДП “Енергоринок” (далі - Енергоринок). Запуск нової моделі ринку електричної енергії відбувся без врегулювання проблем, які існували у централізованій моделі ринку. Зокрема, це стосувалось непогашення заборгованості у сумі 2,3 млрд гривень (станом на 01.07.2019), яку Енергоринок накопичив перед виробниками “зеленої” електроенергії через втрату чинності тих нормативно-правових актів, які раніше врегульовували його діяльність та безпрецедентно низький рівень розрахунків операторів системи розподілу та постачальників універсальної послуги за товарну продукцію червня 2019 року.

На додаток до цього, Кабінет Міністрів України вчасно не розробив, а Верховна Рада, відповідно, не змогла прийняти у строк Закон про погашення цієї заборгованості, що було передбачено пунктом 16 Розділу XVII Прикінцевих та Перехідних положень Закону України “Про ринок електричної енергії”. Така затримка у законодавчому процесі  мала негативний ефект для всієї галузі та, зокрема, загрожувала Енергориноку блокуванням його діяльності через потенційну можливість арешту рахунків та банкрутства підприємства загалом.

Додатковий тиск на Енергоринок здійснювався і окремими виробниками “зеленої” електроенергії, які прагнучі отримати кошти за поставлену ними товарну продукцію, звернулись до судових інстанцій з позовами проти державного підприємства.

З метою недопущення арешту рахунків та збереження своєї фінансової спроможності, Енергоринок неодноразово, як в межах нарад, так і ініційованих ним численних звернень інформував Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Службу Безпеки України, Міненерговугілля (зараз - Міністерство енергетики), НКРЕКП про критичну ситуацію з розрахунками з виробниками з ВДЕ за червень 2019 року та про відсутність у підприємства джерел для погашення кредиторської заборгованості. Разом з тим, розуміючи свою відповідальність та прагнучи виконати свої фінансові зобов’язання, підприємство закликало невідкладно прийняти спеціальне законодавство, яке б дало можливість Енергоринку розрахуватися за поставлену в мережу “зелену” електроенергію. Робота щодо розробки та прийняття такого Закону тривалий час проводилась як в профільному комітеті Верхової Ради України, так і на майданчику Енергоринку із залученням всіх зацікавлених сторін.

До врегулювання даної ситуації також долучилась і Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), яка виступила на підтримку Енергориноку та звернулась до виробників “зеленої” електроенергії, які відкрили судові провадження проти підприємства, із проханням забрати з судів свої скарги та дати час державним органам і Енергоринку знайти джерела погашення заборгованості. Позиція УВЕА була чіткою і зрозумілою, адже від моменту створення та до ліквідації ДП “Енергоринок”, підприємство жодного разу не порушувало вимоги і положення діючого законодавства та забезпечувало 100% розрахунків з виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Керуючись таким успішним досвідом співпраці з Енергоринком, УВЕА була переконана у неминучому позитивному вирішенні даної ситуації та виконанні підприємством своїх зобов’язань. Компанії-члени УВЕА закрили судові справи, що дало “зелене” світло Енергоринку продовжувати відповідну роботу з державними органами влади щодо прийняття відповідного Закону.

Необхідний Закон “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”, який визначав першочергове погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ відповідно до алгоритму перерахування отриманих коштів оптовим постачальником електричної енергії, був прийнятий майже через рік після запуску нової моделі ринку електричної енергії, а саме 7 червня 2020 року, в час, коли вже йшли переговори між інвесторами в ВДЕ та державними органами щодо накопичення нової заборгованості, яка, в цей раз, лягла на плечі вже ДП “Гарантований покупець”, що прийшло на заміну ДП “Енергоринок”.

13 серпня 2021 року, Енергоринок у повній відповідності до вимог законодавства здійснив 100% погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ.

Українська вітроенергетична асоціація вітає ДП “Енергоринок”  із повним виконанням своїх боргових зобов’язань перед ринком з ВДЕ  та висловлює подяку виробникам з ВДЕ за їх розуміння і терпіння у цій ситуації!