Новини

Авторизація
11.10.2017

НОВІ ПІДХОДИ ДО СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ

10 жовтня 2017 року відбувся круглий стіл на тему: «Нові підходи до стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел» організований за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та за сприяння Посольства Великої Британії в Україні.

Депутати профільних комітетів Верховної Ради України, представники Міненерговугілля, Мінекології, Держенергоефективності, НКРЕКП, Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, УВЕА та інших профільних неурядових організацій, міжнародних експертів обговорили підходи, необхідні для стимулювання виробництва енергії з відновлюваних джерел в умовах нового ринку, а також першочергові кроки, необхідні для пришвидшення розвитку «зеленої» енергетики в Україні.

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко у своєму виступі зазначила, що схвалена урядом Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» визначає ключові цілі та енергетичні прагнення країни. «У нас доволі амбітні цілі щодо збільшення частки відновлюваної енергетики в енергетичному балансі: до 11% до 2020 року та 25% до 2035 року», - зазначила Наталія Бойко. Вона також зауважила, що забезпечення безперебійної роботи ОЕС України є одним із пріоритетів, тому чимало уваги приділяється питанню балансування енергосистеми. З огляду на це триває наполеглива робота щодо розроблення вторинного законодавства до Закону України «Про ринок електричної енергії», яке дасть можливість врегулювати всі існуючі на даний час питання.

У своєму виступі голова компанії НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук підтримав позицію Європейського Енергетичного Співтовариства щодо переходу від "зелених тарифів" до механізму аукціонів для об'єктів відновлюваної енергетики. "Аукціони, які повинні бути введені - обов'язкові. Вони повинні стосуватися лише великих проектів - більше 10 - 15 МВт", - сказав він.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

10 октября 2017 состоялся Круглый стол на тему: «Новые подходы к стимулированию производства энергии из возобновляемых источников», организованный при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности и при содействии Посольства Великобритании в Украине.

Депутаты профильных комитетов Верховной Рады Украины, представители Минэнергоугля, Минэкологии, Госэнергоэффективности, НКРЕКП, Энергетического Сообщества, ЕБРР, УВЭА и других профильных неправительственных организаций, международные эксперты обсудили подходы, необходимые для стимулирования производства энергии из возобновляемых источников в условиях нового рынка, а также первоочередные шаги, необходимые для ускорения развития «зеленой» энергетики в Украине.

Заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко в своем выступлении отметила, что одобренная правительством Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность» определяет ключевые цели и энергетические стремление страны: «У нас достаточно амбициозные цели по увеличению доли возобновляемой энергетики в энергетическом балансе: до 11% к 2020 году и 25% к 2035 году». Она также отметила, что обеспечение бесперебойной работы ОЭС Украины является одним из приоритетов, поэтому немало внимания уделяется вопросам, связанным с  балансированием энергосистемы. Именно поэтому продолжается упорная работа по разработке вторичного законодательства в Закон Украины «О рынке электрической энергии», которое позволит урегулировать все существующие в настоящее время вопросы.

В своем выступлении глава компании НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук поддержал позицию Европейского Энергетического Сообщества по переходу от "зеленых тарифов" к механизму аукционов для объектов возобновляемой энергетики. "Аукционы, которые должны быть введены - обязательны. Они должны касаться только крупных проектов - более 10 - 15 МВт", - сказал он.

Презентація 1

Презентація 2

Презентація 3