Новини

Авторизація
06.09.2019

НОВИЙ ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ “ЗЕЛЕНОГО” ТАРИФУ

30 серпня 2019 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було прийнято постанову, яка затверджує новий Порядок встановлення перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів та приватних  домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (“Порядок ЗТ”). З повним текстом Порядку ЗТ можна ознайомитися на сайті НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/?id=44040

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Основною метою прийняття нового Порядку ЗТ є приведення постанови НКРЕКП від 02 листопада 2012 року № 1421 “Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств у відповідність до діючого законодавства, а саме змінам, які були внесені прийняттям Верховною Радою України Закону України від 22.05.2019 № 2712-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”.

Дія Порядку ЗТ

Дія Порядку ЗТ поширюється на:

 • Виробників електричної енергії, генеруючі потужності яких введені в експлуатацію до 01 січня 2020 року;
 • Виробників електричної енергії, генеруючі потужності яких введені в експлуатацію з 01 січня 2020 року та які не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 • Виробників, які до 31 грудня 2019 року уклали договори купівлі-продажу електричної енергії з Гарантованим Покупцем та ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів – для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів – для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру та інших видів альтернативних джерел енергії;
 • Споживачів альтернативної електричної енергії.

Перелік документів, які подаються для встановлення “зеленого тарифу”

Відповідно до Порядку ЗТ,виробники електричної енергії більше не повинні подавати разом із заявою розрахунок собівартості виробництва електричної енергії та обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії, що спрощує процедуру подачі для встановлення “зеленого” тарифу

Разом з тим, до переліку було додано наступні документи:

 • загальна фотографія об’єкта електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу)) в електронному вигляді;
 • договір купівлі-продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом з датою його укладення не пізніше двох років від дати введення в експлуатацію (черг будівництва) сонячних електростанцій, та три роки для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, якщо генеруючі потужності введені в експлуатацію після 31 грудня 2019 року;
 • у разі відсутності в копії декларації про готовність об’єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)) відмітки про дату та/або номер її реєстрації - лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України, в якому зазначається дата та номер реєстрації відповідної декларації.

Скасована вимога проведення громадських слухань при встановленні “зеленого” тарифу, що значно скоротить термін розгляду та встановлення “зеленого” тарифу.

Зміна власника електростанції. Збільшення встановлених потужностей.

Порядком ЗТ також встановлені нові процедури подачі заяв до НКРЕКП у разі:

 • зміни власника електростанції;
 • збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання (перегляд величини “зеленого” тарифу у разі проведення реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту на діючому об’єкті електроенергетики, якому встановлено “зелений” тариф).

Якщо заява щодо встановлення / перегляду “зеленого” тарифу та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, законів України “Про альтернативні джерела енергії”, “Про ринок електричної енергії”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, Кодексу систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, або містять недостовірну інформацію, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Припинення дії “зеленого” тарифу

Затверджений Порядок ЗТ містить дві додаткові підстави припинення дії “зеленого” тарифу, які раніше не були передбачені законодавством:

 • не подання заяви та пакету документів у разі збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об’єкті електроенергетики,
 • визнання в установленому порядку інформації, що міститься у документах виробника, недостовірною або такою, що не відповідає дійсності.