Новини

Авторизація
10.01.2018

ЧЕРГОВІ ЗМІНИ ДО ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ КРЕДИТОРІВ

9 січня 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – "Регулятор"), прийняла Постанову № 1, якою внесла зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії (надалі – "Примірний договір") між Державним підприємством "Енергоринок" та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (надалі – "АДЕ"). Постанова набирає чинності на наступний день після її офіційного опублікування.

Зміни мають на меті збільшення інвестиційної привабливості, можливостей для залучення фінансування та страхування в галузі альтернативних джерел енергії, а також посилення захисту прав виробників та кредиторів в контексті поточної реформи ринку електроенергії. Більшість ризиків, пов'язаних зі змінами у законодавстві або обставинами, що знаходяться поза межами контролю сторін, прямо покладаються на покупця електроенергії. Виробники АДЕ зможуть вимагати відшкодування у випадку припинення Примірного договору за їхньою ініціативою, у тому числі, шляхом використання положень про зміни до законодавства.

Деякі зміни можуть викликати запитання з точки зору конкурентного права або надати привід для неоднозначного тлумачення їх змісту чи можливостей реалізації через брак чіткості та визначеності (наприклад, посилання на доходи виробника, прямі договори, порядок переговорів або "оскарження" рішень арбітражу тощо). Час покаже, чи новий підхід до розподілу ризиків та відшкодування збитків може бути практично реалізованим та чи є він сталим.

Основні зміни стосуються таких положень:

  • Положення про обставини непереборної сили вдосконалене та розширене
  • Кредитори можуть укладати прямі договори з покупцями, при цьому встановлюються часові обмеження стосовно прав покупця на припинення договору купівлі-продажу
  • Згода покупця на відступлення виробником прав за договором купівлі-продажу кредиторам більше не вимагається
  • Визначено зміни у законодавстві, які надають сторонам право вносити зміни до договору купівлі-продажу або припиняти договір, в тому числі, через зміни щодо "зеленого" тарифу
  • Виробники матимуть широкі права для припинення договорів купівлі-продажу
  • Покупець повинен гарантувати відшкодування виробникам збитків у випадку припинення Примірного Договору
  • Внесено низку змін до положень щодо порядку вирішення спорів
  • Анулювання дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії не призводитиме до автоматичного припинення дії договору купівлі-продажу
  • Примірний договір про приєднання електроустановок до електричних мереж скасовано

 Інформація надана ЮФ Redcliffe Partners, членом УВЕА.