Новини

Авторизація
15.06.2021

ЗРОБИТИ ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ КЛЮЧОВИМ ПОКАЗНИКОМ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

15 червня 2021 року, у Всесвітній День вітру, аналітичний центр REN21 опублікував свій щорічний огляд  переходу світової економіки на відновлювані джерела енергії.

2020 рік мав стати вирішальним. Пандемія COVID-19, що мала надзвичайно негативний вплив на економіки країн світу, призвела до 4% падіння попиту на енергоресурси, найбільше з часів Другої світової війни. Це, в свою чергу,  призвело до скорочення річного обсягу глобальних викидів вуглекислого газу (CO2) від енергетичного сектору на 5,8%. Незважаючи на цей факт, лише деякі країни Великої двадцятки (G20), які є найбільшими забруднювачами повітря, змогли виконати свої цілі з розвитку ВДЕ, хоча переваги розвитку ВДЕ в контексті охорони здоров’я, захисту довкілля і створення нових робочих місць беззаперечні. Опублікований звіт REN21 демонструє, що світ ще не наблизився до необхідної зміни парадигми світового енергетичного сектору  для забезпечення чистого, здорового та рівноправного енергетичного майбутнього.

На сьогоднішній день  енергетичний сектор досягнув значного прогресу, адже майже всі нові генеруючі потужності - відновлювані. За 2020 рік було встановлено 256 ГВт  нових потужностей з ВДЕ, з яких на вітрову генерацію припадають рекордні 93 ГВт: з яких  86,9 ГВт - наземні ВЕС і 6,1 ГВт - офшорні ВЕС. Таким чином зберігається тенденція  2012 року, коли річний показник встановлення нових генеруючих потужностей з ВДЕ перевищує аналогічний показник  атомної та інших видів викопної генерації разом узятих. Все  частіше будівництво нових сонячних і вітрових електростанцій є економічно вигіднішим, ніж подальша експлуатація існуючих вугільних електростанцій, зокрема це стосується  деяких регіонів Китаю, ЄС, Індії та США. Причому цю позитивну тенденцію можна і необхідно поширювати і на інші сектори економіки.

Хоча в 2020 році ВДЕ досягли рекордної частки в світовому електроенергетичному балансі -  близько 29 %, частка викопного палива в світовому енергетичному балансі все ще залишається фактично незмінною останні 10 років- 80,3% і 80,2% відповідно.

Національні плани заходів підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19 передбачають залучення значних інвестиції для подальшого стимулювання виробництва і споживання відновлюваної генерації. 31 держава світу анонсувала свої плани щодо відновлення своїх економік. Загальна сума запланованих інвестицій  складає 732,5 млрд доларів США , з яких близько 7% віднесені саме на розвиток ВДЕ. Проте, нажаль, ці заходи підтримки економіки передбачають й значні інвестиції в “брудну” енергетику, причому, майже в 6 разів перевищуючи інвестиції у ВДЕ.

Перехід на ВДЕ не лише можливий та необхідний, але і економічно вигідний. Нові світові інвестиції у відновлювану енергетику в 2020 році (без врахування ГЕС потужністю більше 50 МВт) становили 303,5 млрд доларів США, що на 2% більше від рівня 2019 року. Кошти інвестувалися переважно в проекти сонячних та вітрових електростанцій. Світові інвестиції у сонячні проекти в 2020 році зросли на 12% і становлять 148,6 млрд доларів США, що складає майже половину від світових інвестицій у ВДЕ. Натомість, інвестиції у вітрові проекти, як і у інші види відновлюваної генерації, в 2020 році знизились на 6% і становлять 142,7 млрд доларів США, що дорівнює 47% світових інвестицій у ВДЕ.

Необхідно зазначити, що з середини 2019 року по середину 2020 року, нормована вартість електроенергії (LCOE) з наземних ВЕС знизилась на 17% і становить 41 долар США/МВт·год, а з офшорних ВЕС на 1% - до 79 долар США/МВт·год. Як результат, світові капіталовкладення в офшорну вітроенергетику в 2020 році вперше перевищили капіталовкладення в офшорний видобуток нафти та газу.

Звіт REN21 чітко демонструє, що уряди повинні значно активніше стимулювати розвиток ВДЕ у всіх секторах економіки. Без значного збільшення зусиль у даному напрямку, що є, беззаперечно, складним завданням, людство може втратити це вікно можливостей.

Рана Адіб, Виконавчий директор REN21: “Уряди повинні не лише  більше підтримувати розвиток ВДЕ, але і одночасно скорочувати використання викопного палива. Рівень  використання відновлюваної енергетики має стати ключовим показником ефективності економічної діяльності кожного уряду, складеного бюджету чи проведених державних закупівель. Таким чином, всі міністерства мають розробити коротко- та довгострокові стратегії переходу на ВДЕ разом з чіткими кінцевими термінами виведення з експлуатації станцій на  викопному паливі”.

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) вже протягом багатьох років надає REN21 необхідну для підготовки щорічного огляду інформацію стосовно розвитку ВДЕ в України.

Повний звіт: Renewables Global Status Report - REN21