Новини

Авторизація
27.11.2016

Набрав чинності Закон України про НКРЭКП

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (в подальшому - “Закон”), прийнятий Верховною Радою України 22 жовтня 2016 року, був офіційно оприлюднений в газеті «Голос України» від 25 листопада 2016 року і набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини 1 статті 11, статті 13 цього Закону, які наберуть чинності з 1 січня 2017 року.

 

Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

 

Відповідно до Закону, Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема:

1) у сфері енергетики:

діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;

діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

2) у сфері комунальних послуг:

діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

 

У зазначених сферах регулюючий орган уповноважений (в межах лімітів, передбачених законодавством):

1) прийняти законодавчі акти (ліцензійні умови, правила, коди і т.д.);

2) надавати ліцензії суб'єктам господарської діяльності;

3) встановлювати тарифів;

4) затверджувати моделі та шаблони угод;

5) контролювати суб'єктів господарської діяльності і накладати санкції за порушення;

6) на інші функції, передбачені законами

 

До складу Регулятора будуть входити сім членів, у тому числі голова, які призначаються на підставі відкритого конкурсу номінаційною комісією. Номінаційна комісія складається з п'ятьох членів, двох повинен визначати президент, ще двох - Верховна Рада (по одному від комітетів ПЕК і ЖКГ) і одного - Кабмін (за поданням міністра енергетики).

 

Рішення Регулятора вважається прийнятим, якщо принаймні 4 членів проголосували за відповідне рішення.

 

Термін повноважень становить не більше 6 років (з періодичною ротацією) без права обіймати посаду більше 2 строків. Голова НКРЕКП обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування. Він переобирається кожні два роки після дня затвердження першого складу Нацкомісії. Всі діючі на даний час члени регулюючого органу повинні залишити свої позиції протягом 18 місяців після вступу в силу Закону про регуляторі.